Máy tính đồng bộ - Mcc Việt Nam

Bộ lọc danh mục
Máy tính để bàn MCC-P12145M22W Cpu Intel Core i3 12100/ DDR4 4G/ SSD 512G/ ATX-650/ 21,5"/ K+M/ W11 Pro
Liên hệ 16.900.000 đ
Máy tính để bàn MCC-P12182M24D Cpu Intel Core i3 12100/ DDR4 8G/ SSD 256G/ ATX-650/ 23.8"/ K+M/ Dos
Liên hệ
Máy tính để bàn MCC-P69082M22W Cpu Intel Pentium G6900/ DDR4 8G/ SSD 256G/ ATX-650/ 21,5"/ K+M/ W11 Pro
Liên hệ 13.800.000 đ
Máy tính để bàn MCC-P13182M22W Cpu Intel Core i3 13100/ DDR4 8G/ SSD 256G/ ATX-650/ 21,5"/ K+M/ W11 Pro
Liên hệ
Máy tính để bàn MCC-P12145M24D Cpu Intel Core i3 12100/ DDR4 4G/ SSD 512G/ ATX-650/ 23.8"/ K+M/ Dos
Liên hệ
Máy tính để bàn MCC P12445M24D Cpu Intel Core i5 12400/ DDR4 4G/ SSD 512G/ ATX-650/ 23.8"/ K+M/ Dos
Liên hệ
Máy tính để bàn MCC-P74082M24D Cpu Intel Pentium G7400/ DDR4 8G/ SSD 256G/ ATX-650/ 23.8"/ K+M/ Dos
Liên hệ
Máy tính để bàn MCC-P12482M24D Cpu Intel Core i5 12400/ DDR4 8G/ SSD 256G/ ATX-650/ 23.8"/ K+M/ Dos
Liên hệ
Máy tính để bàn MCC-P12465M24W Cpu Intel Core i5 12400/ DDR4 16G/ SSD 512G/ ATX-650/ 21,5"/ K+M/ W11 Pro
Liên hệ 19.800.000 đ
10%
Máy tính đồng bộ MCC P12182M22D Cpu Intel Core i3 12100/ DDR4 8G/ SSD 256G/ ATX-650W/ 21,5"/ K+M/ Dos
14.900.000 đ 16.500.000 đ
Máy tính để bàn MCC-P12465M22W Cpu Intel Core i5 12400/ DDR4 16G/ SSD 512G/ ATX-650/ 21,5"/ K+M/ W11 Pro
Liên hệ 19.800.000 đ
Máy tính để bàn MCC-P12482M22W Cpu Intel Core i5 12400/ DDR4 8G/ SSD 256G/ ATX-650/ 21,5"/ K+M/ W11 Pro
Liên hệ 17.800.000 đ
Máy tính để bàn MCC-P74082M22W Cpu Intel Pentium G7400/ DDR4 8G/ SSD 256G/ ATX-650/ 21,5"/ K+M/ W11 Pro
Liên hệ 14.800.000 đ
Máy tính để bàn MCC-P12445M22W Cpu Intel Core i5 12400/ DDR4 4G/ SSD 512G/ ATX-650/ 21,5"/ K+M/ W11 Pro
Liên hệ 17.800.000 đ
Máy tính để bàn MCC-P12182M22W Cpu Intel Core i3 12100/ DDR4 8G/ SSD 256G/ ATX-650/ 21,5"/ K+M/ W11 Pro
Liên hệ

Máy tính đồng bộ MCC, Máy tính All In One MCC, máy tính văn phòng, học tập... ISO 9001:2015, 14001:2015 - https://mccvietnam.vn