Thư viện Download
Dowload tài liệu
STT Tên Ngày cập nhật Số lần download Download
1 PC All In One MCC 4582P19 CPU Core i5 4570 Processor, 8GB DDR3, 240GB SSD, Camera, WIFI, MIC, 19" HD+ 2023-03-14 00:00:00 0 download
2 PC All In One MCC 1141P19 CPU Core i3 10100, 4GB DDR4, 120GB SSD, 19" HD+, WIFI, BLUETOOTH, MIC, CAMERA 3.1Mpx 2023-03-14 00:00:00 0 download
3 PC All In One MCC 3341P19 CPU Core i3 Processor, 4GB DDR3, 120GB SSD, WIFI, 19" HD+ 2023-03-09 00:00:00 0 download
4 PC All In One MCC 1764M27 CPU Core i7 10700, 16GB DDR4, 512GB SSD, LED 27" FHD, WIFI, BLUETOOTH, MIC, CAMERA 3.1Mpx 2023-01-10 00:00:00 0 download
5 PC All In One MCC 1482M27 CPU Core i5 10400, 8GB DDR4, 240GB SSD, LED 27" FHD, WIFI, BLUETOOTH, MIC, CAMERA 3.1Mpx 2023-01-06 00:00:00 0 download
6 PC All In One MCC 1482M27 CPU Core i5 10400, 8GB DDR4, 240GB SSD, LED 27" FHD, WIFI, BLUETOOTH, MIC, CAMERA 3.1Mpx 2023-01-05 00:00:00 0 download
7 PC All In One MCC 1482M27 CPU Core i5 10400, 8GB DDR4, 240GB SSD, LED 27" FHD, WIFI, BLUETOOTH, MIC, CAMERA 3.1Mpx 2023-01-05 00:00:00 0 download
8 PC All In One MCC 1482M27 CPU Core i5 10400, 8GB DDR4, 240GB SSD, LED 27" FHD, WIFI, BLUETOOTH, MIC, CAMERA 3.1Mpx 2023-01-05 00:00:00 0 download
9 PC All In One MCC 1482M27 CPU Core i5 10400, 8GB DDR4, 240GB SSD, LED 27" FHD, WIFI, BLUETOOTH, MIC, CAMERA 3.1Mpx 2023-01-05 00:00:00 0 download
10 PC All In One MCC 1482M27 CPU Core i5 10400, 8GB DDR4, 240GB SSD, LED 27" FHD, WIFI, BLUETOOTH, MIC, CAMERA 3.1Mpx 2023-01-05 00:00:00 0 download
11 PC All In One MCC 1482M27 CPU Core i5 10400, 8GB DDR4, 240GB SSD, LED 27" FHD, WIFI, BLUETOOTH, MIC, CAMERA 3.1Mpx 2023-01-05 00:00:00 0 download
12 PC All In One MCC 1482M27 CPU Core i5 10400, 8GB DDR4, 240GB SSD, LED 27" FHD, WIFI, BLUETOOTH, MIC, CAMERA 3.1Mpx 2023-01-05 00:00:00 0 download
13 Màn hình máy tính MCC 2215HV 21.5 inch 2022-12-14 00:00:00 0 download
14 Màn hình máy tính MCC 2215HV 21.5 inch 2022-12-14 00:00:00 0 download
15 Màn hình máy tính MCC 2215HV 21.5 inch 2022-12-14 00:00:00 0 download
16 Màn hình máy tính MCC 2421HV 23.8 inch 2022-09-26 00:00:00 0 download
17 Màn hình máy tính MCC 2421HV 23.8 inch 2022-09-26 00:00:00 0 download
18 Màn hình máy tính MCC 2015HV 19.5 inch 2022-09-26 00:00:00 0 download
19 Bộ máy tính để bàn MCC 1484M20KM-W 2022-09-26 00:00:00 0 download
20 Màn hình máy tính MCC 2215HV 21.5 inch 2022-09-26 00:00:00 0 download